Personalispetsialist

Personalispetsialist

Edu saavutamiseks tänapäeva tihedas konkurentsis vajavad väike-ja keskmise suurusega ettevõtted sageli personalivaldkonna spetsialisti nõustamist ning tuge. Personalispetsialiste töö hõlmab töötajate palkamisest ja lõpetades palga ka muude hüvitiste arvestusega. Antud ettevõtte suurusest tulenevalt ei ole personali spetsialisti palkamine otstarbekas ning põhjendatud. Samas kui tulevad vead personalidokumentide vormistamisel sisse, võivad kaasa tuua suure rahalise nõude. Organisatsiooni parematele töötulemustele aitab kaasa töötajate teadmiste, oskuste ja võimekuse hindamine ja parandamine. Kollektiivi motivatsiooni suurendamine, kvaliteetse tööjõu säilitamine ja logelemise vähendamine.

Kõiki teenuseid saab tellida kas ühekordsete teenustena eraldi või teha püsiva lepingu ning ettevõte saab keskenduda oma põhitegevusele ning delegeerida personalivaldkonna ülesanded spetsialistidele.

Personalispetsialisti teenused

  • Tööaja arvestussüsteemid
  • Töölepingute ja juhatuse liikme lepingute vormistamine, muutmine ning lõpetamine
  • Ametijuhendite koostamine ja muutmine
  • Personalialaste dokumentide vormistamine (teatised, käskkirjad)
  • Töösisekorraeeskirjade (töökorralduste reeglite) koostamine
  • Puhkusegraafikute ja ajakavade koostamine
  • Töölähetusdokumentatsioonide koostamine
  • Kompleksteenus- kõik eelnevad teenused