Raamatupidamine korteriühistutele

Valides meie teenuse, saate isikliku raamatupidaja, kes arvestab Teie soove ja korteriühistu eripära. Korraldame terviklikku raamatupidamist alustades raamatupidamise sisseseadmisest kuni majandusaasta aruandeni välja. Lisaks teeme koostööd paljude audiitoritega, kelle abiga teostame ka raamatupidamise aastaaruande auditit või ülevaatust.

Eelised, miks valida teenus meilt:

 • Hoiate kokku raamatupidaja palga ja sotsiaalmaksud;
 • Te ei pea muretsema raamatupidamise pärast, kui raamatupidaja on puhkusel või haige;
 • Teie korteriühistu poliitika konfidentsiaalsus;
 • Te ei pea soetama raamatupidajale majandustarkvara, samuti ei pea Te muretsema töökoha eest ühistus.

Korteriühistute raamatupidamisteenus sisaldab:

 • arveldus üürnike ja rentnikega;
 • tasumisele kuuluvate maksete ettevalmistamine (kliendi soovil pangaülekannete teostamine);
 • haldamise ja hooldamisega seotud tulude ja kulude arvestus;
 • üüriarvete koostamine;
 • arvete edastamine majaelanikele kokkulepitud viisil;
 • võlgnike üle arvestuse pidamine;
 • töölepingute (ka töövõtu ja käsunduslepingute) sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
 • personali valdkonda puudutavate dokumentide koostamine;
 • aruandlus Maksu- ja Tolliametile ning Statistikaametile;
 • korteriühistu majandusaasta aruande koostamine ja esitamine äriregistrile;
 • dokumentide arhiveerimine.